Grade 3 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo | Wikaharian

Grade 3 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo | Wikaharian

Second Quarter | Week 3

Grade 3 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo

Learning Competency: Naiuulat ang mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. (F3PS -Ii -3.1)

You may also like

Grade 3 English | Noting Details and Sequencing Events in Stories | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Karen's World Topic: Noting Details and Sequencing [...]
8 views
Grade 3 English | Noting Details and Sequencing Events in Stories | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Karen's World Topic: Noting Details and Sequencing [...]
10 views
Grade 3 English | Read and Tell | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Karen's World Topic: Reading and Writing Learning [...]
2 views
Grade 3 English | Smarter, Taller, Faster | Epol Apple
Third Quarter | Week 5 Grade 3 English  | Epol Apple Topic: Adjective Learning [...]
3 views
Grade 3 Science | Solar Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 6 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Solar Energy Learning [...]
8 views
Grade 3 English | Prefix and Affix | Karen’s World
Third Quarter | Week 6 Grade 3 English | Karen's World Topic: Prefix and Affix Learning [...]
1 views
Grade 3 Filipino | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring May Sanhi [...]
7 views
Grade 3 English | Colors | Epol Apple
First Quarter  | Week 3  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Colors Learning Competency: [...]
8 views
Grade 3 AP | Katangi-tanging Ugali ng mga Pilipino | Pamana
Third Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Pamana Topic: Katangi-tanging Ugali Ng Mga Filipino [...]
19 views
Grade 3 Math | Identifying Parallel and Intersecting and Perpendicular | Mathdali
Third Quarter | Week 5 Grade 3 Math | Mathdali Topic: Identifying Parallel and Intersecting and [...]
10 views
Grade 3 Filipino | Alamat ng Buwan at mga Bituin | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 5 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Mga Pang-ukol Learning [...]
17 views
Grade 3 English | Context Clues | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Karen's World Topic: Context Clues Learning [...]
20 views

Page 2 of 81

Leave a Reply