Grade 3 Filipino | Diptonggo | Wikaharian Online World

Grade 3 Filipino | Diptonggo | Wikaharian Online World

Fourth Quarter | Week 1

Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World

Topic: Diptonggo

Learning Competency: Napagsasama ang mga katinig at patinig upang makabuo ng salitang may diptonggo. (F3KP-IVi-11 )

You may also like

Grade 3 Science | Grouping Animals | Sineskwela
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Grouping Animals Learning [...]
12 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
41 views
Grade 3 English | Para, the Brave and Beautiful  | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Para, the Brave and [...]
35 views
Grade 1 English | Rhyming and Non-rhyming Words (Part 2) | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Rhyming and Non-rhyming [...]
22 views
Grade 3 AP | Morong | Wow
First Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Wow  Topic: Morong Learning Competency: Nakagagawa ng payak [...]
27 views
Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
71 views
Grade 6 Science | Milky Way And Galaxies | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Milky Way And Galaxies Learning [...]
46 views
Grade 6 AP | Padayon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Padayon Learning Competency: Nasusuri [...]
18 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
29 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
22 views
Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
32 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
26 views

Page 1 of 104