Grade 3 Filipino | Pareho at Baliktad | Alikabuk

Grade 3 Filipino | Pareho at Baliktad | Alikabuk

First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 7
Second Quarter | Week 4

Grade 3 Filipino | Alikabuk

Topic: Pareho at Baliktad

Learning Competency: Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pagunawa ng napakinggan at nabasang teksto (F3PN-IVc-2;F3PN-IIIa-2; F3PN-IIa-2 ;F3PN-Ib-2)

You may also like

Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
2 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
12 views
Grade 3 Science | Stars and Constellations | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Stars and Constellations Learning [...]
25 views
Grade 3 Math | Interpreting Bar Graphs 2 | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Math |  Khan Academy Topic: Interpreting Bar Graphs [...]
10 views
Grade 3 AP | Silang Walang Daan | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Class Project Topic: Silang Walang Daan Learning [...]
3 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
32 views
Grade 3 Science | Phases of the Moon | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Phases of the Moon Learning [...]
16 views
Grade 3 AP | Pangarap na Pag-ahon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Class Project Topic: Pangarap na Pag-ahon Learning [...]
4 views
Grade 3 AP | Organic | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Organic Learning [...]
3 views
Grade 3 AP | Urban Containerized Gardening | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Urban Containerized Gardening [...]
5 views
Grade 3 AP | Seafood | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Seafood Learning [...]
1 views
Grade 3 Filipino | Pagbibigay ng Solusyon | Pasintabi
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Filipino | Pasintabi Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
14 views

Page 1 of 153

Leave a Reply