Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 1
Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana
Topic: Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa
Learning Competency: Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. (AP3KLR- IIa-b-1)

You may also like

Grade 3 AP | Anyong Tubig | Pamana
17:35
First Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Pamana Topic: Anyong Tubig Learning [...]
380 views
Grade 3 Science | States of Matter | Sineskwela
19:32
First Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: States of Matter Learning [...]
147 views
Grade 1 AP | Katangi-tanging Ugali Ng Mga Pilipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 1 Araling Panlipunan | Pamana Topic: [...]
380 views
Grade 3 Science | Behavior of Gases | Sineskwela
First Quarter | Week 2 Grade 3 Science| Sineskwela Topic: Behavior of Gases Learning [...]
54 views
Grade 10 English | Validating Sources | Gab To Go
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6 Grade 10 English | Gab To Go [...]
19 views
Grade 3 AP | Vigan | Wow
First Quarter | Week 3 Grade 3 Araling Panlipunan | Wow Topic: Vigan Learning [...]
125 views
Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
365 views
Grade 3 Science | Chemical Change | Sine’skwela
First Quarter | Week 3 | Week 7 Grade 3 Science | Sine'skwela Topic: Chemical Change Learning [...]
305 views
Grade 3 AP | Ifugao | Wow
First Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Wow Topic: Ifugao Learning Competency: Nasusuri ang iba’t [...]
283 views
Grade 3 English | Colors + TPR | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Colors Learning [...]
128 views
Grade 3 English | Introducing Oneself | Epol Apple
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Introducing Oneself [...]
183 views
Grade 3 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Third Quarter | Week 2 Grade 3 Filipino | Alikabuk [...]
244 views

Page 83 of 88

Leave a Reply