Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 1
Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana
Topic: Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa
Learning Competency: Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. (AP3KLR- IIa-b-1)

You may also like

Grade 3 English | Plural form of Irregular Verbs | Karen’s World
First Quarter | Week 1 Grade 3 ENGLISH Topic: Plural form of Irregular Verbs Learning [...]
74 views
Grade 3 Math | Numeration | 	MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 MATH Topic:Numeration Learning Competency: visualizes [...]
418 views
Grade 3 Math | Addition of Large Numbers | MathTinik
First Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 MATH | MathTinik Topic: Addition of Large Numbers [...]
127 views
Grade 3 Science | Physical Change | Sine’skwela
First Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 3 Science | Sine'skwela Topic: Physical [...]
307 views
Grade 3 English | Courteous Expressions | Epol Apple
First Quarter | Week 3 | Week 7 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Courteous expressions [...]
226 views
Grade 3 English | Listening to a Story | Epol Apple
First Quarter | Week 3  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Listening to a Story Learning [...]
147 views
Grade 3 AP | Baguio | Wow
First Quarter | Week 3  Grade 3 AP | Wow Topic: Baguio Learning Competency:Nasusuri ang iba’t [...]
202 views
Grade 3 Filipino | Pagsunod sa mga Gabay | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsunod sa mga Gabay Learning [...]
183 views
Grade 3 AP | Bauang | Wow
First Quarter | Week 3  Grade 3 Araling Panlipunan| Wow Topic: Bauang Learning [...]
208 views
Grade 3 English | Colors | Epol Apple
First Quarter | Week 3  | Week 4  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Colors Learning [...]
124 views
Grade 1 AP | Mga Larong Pilipino | Pamana
First Quarter | Week 3  Grade 1 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Mga Larong Pilipino Learning [...]
135 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
208 views

Page 80 of 84

Leave a Reply