Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 1
Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana
Topic: Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa
Learning Competency: Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. (AP3KLR- IIa-b-1)

You may also like

Kindergarten | Ang Kaarawan ni Jenny | Kwentoons
First Quarter | Week 7 Second Quarter | Week 2 Kindergarten | Kwentoons Topic: Nakikilala ang [...]
15 views
Grade 3 English | Introducing others | Epol Apple
First Quarter | Week 6 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Introducing others Learning [...]
33 views
Grade 1 Filipino | Salitang Magkatugma | Wikaharian
First Quarter | Week 7 Second Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang [...]
24 views
Grade 6 Science | Animal Classification | Sine’skwela
Second Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sine'skwela Topic: Animal Classification Learning [...]
12 views
Grade 10 Science | Magnifying power of telescope | Khan Academy
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 10 Science | Khan Academy Topic: Magnifying power of [...]
21 views
Grade 10 Science | How telescopes work | Khan Academy
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 10 Science | Khan Academy Topic: How telescopes work [...]
25 views
Extracurricular | Bigatin | Matanglawin
First Quarter | Week 7 | Second Quarter | Week 3 Extracurricular | Matanglawin Topic: Bigatin [...]
13 views
ALS | Episode 10 | Kumikitang Kabuhayan
First Quarter | Week 5 | Week 7 Second Quarter | Week 3 ALS | Kumikitang Kabuhayan [...]
6 views
Grade 1 Filipino | Panghalip | Wikaharian
First Quarter | Week 7 Second Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Panghalip [...]
46 views
Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago | Wikaharian
First Quarter | Week 7 Second Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbasa sa [...]
39 views
Grade 7 English | Noting details from a story | Karen’s World
Second Quarter | Week 4 Grade 7 English | Karen's World Topic: Noting details from a story [...]
38 views
Grade 5 Math | Estimating the Sum of Decimals | Solved
Second Quarter | Week 4 Grade 5 Math | Solved Topic: Estimating the Sum of Decimals Learning [...]
22 views

Page 56 of 80

Leave a Reply