Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 1
Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana
Topic: Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa
Learning Competency: Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. (AP3KLR- IIa-b-1)

You may also like

Grade 3 English | Verbs | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Verbs Learning Competency: Ask and [...]
16 views
Grade 3 AP | Baler | Wow
Third Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naipaliliwanag ang [...]
37 views
Grade 3 English | Using Courteous Expressions | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 3 Math | Epol Apple Topic:Using Courteous Expressions Learning [...]
29 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
9 views
Grade 3 Math | Equal Fractions | Solved
Third Quarter | Week 4 Grade 3 Math | Solved  Topic: Equal Fractions Learning [...]
19 views
Grade 9 English | History In Two Perspectives : Re-Telling Narratives
Second Quarter | Week 6 Grade 9 English | Gab To Go Topic: History in Two Perspectives: [...]
8 views
Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Malaking Titik [...]
26 views
Grade 2 English | Words Related to Sleeping | Epol Apple
Second Quarter | Week 6 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Words Related to Sleeping Learning [...]
23 views
Grade 3 AP | Museums | Wow
Third Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Wow Topic: Philippine Museums Learning [...]
7 views
Grade 3 English | Health, Dancing, Exercise | Epol Apple
Third Quarter | Week 2 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Following Directions Learning [...]
7 views
Grade 1 AP | Work Characters | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: Work Characters Learning [...]
21 views
Grade 8 Filipino | Gloabalization | Salam
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Salam Topic: Filipino Learning Competency: Naiisa -isa [...]
22 views

Page 4 of 83

Leave a Reply