Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 1
Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana
Topic: Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa
Learning Competency: Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. (AP3KLR- IIa-b-1)

You may also like

Grade 3 Filipino | Diptonggo | Wikaharian Online World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Diptonggo Learning [...]
1 views
Grade 1 AP | Ang Malinis na Paligid | ATBP
Third Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: Ang Malinis na Paligid Learning [...]
3 views
Grade 3 Science | Electricity | Sineskwela
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Electricity Learning [...]
15 views
Grade 3 AP | Vigan: Burnay at Basi | Sining sa Lipunan
Third Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Sining sa Lipunan Topic: Vigan: Burnay at Basi Learning [...]
2 views
Grade 3 English | Diaries and Journals | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 3 English | Karen's World Topic: Diaries and Journals Learning [...]
12 views
Grade 3 Math | Introduction to Patterns | Mathtinik
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Introduction to Patterns Learning [...]
16 views
Grade 1 AP | Pagtatapon sa Wastong Lugar | ATBP
Third Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagtatapon sa Wastong Lugar Learning [...]
11 views
Grade 3 Filipino | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Third Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Ang Bahag ni Aliguyon [...]
16 views
Grade 3 AP | Ang Mga Katutubo | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 6 Grade 3 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Mga Katutubo [...]
2 views
Grade 3 Filipino | Mga Pang-ukol | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Mga Pang-ukol [...]
17 views
Grade 3 AP | Indigenous Music | Tipong Pinoy
Third Quarter | Week 6 Grade 3 AP | Tipong Pinoy Topic: Indigenous Music Learning [...]
12 views
Grade 3 Math | Symmetry | Mathtinik
Third Quarter | Week 6 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Symmetry Learning Competency: Identifies [...]
10 views

Page 3 of 87

Leave a Reply