Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 1
Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana
Topic: Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa
Learning Competency: Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. (AP3KLR- IIa-b-1)

You may also like

Grade 3 Science | Protecting the Environment | Agos
Second Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Agos Topic: Protecting the Environment Learning [...]
9 views
Grade 3 Filipino | Paghihinuha ng Katapusan ng mga Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Paghihinuha ng Katapusan ng mga [...]
11 views
Grade 1 AP | Following Directions | Epol Apple
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: Following Directions Learning [...]
9 views
Grade 3 English | Prepositions | Epol Apple
Third Quarter | Week 2 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Prepositions Learning [...]
15 views
Grade 3 Science | Reflection | Sineskwela
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Reflection Learning [...]
8 views
Grade 3 English | Verbs | Epol Apple
Third Quarter | Week 2 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Verbs Learning Competency: Identify [...]
10 views
Grade 3 Math | Estimating Fractions Close to 0, ½ TO 1 | Solved
Third Quarter | Week 2 Grade 3 Math | Solved Topic: Estimating Fractions Close to 0, ½ TO 1 [...]
8 views
Grade 3 AP | Palanan | Wow
Third Quarter | Week 2 Grade 3 AP | Wow Topic: Palanan Learning Competency: Naipaliliwanag ang [...]
7 views
Grade 3 English | Verbs | Epol Apple
Third Quarter | Week 2 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Verbs Learning Competency: Identify [...]
4 views
Grade 3 Math | Fractions in Higher and Lower Terms | Solved
Third Quarter | Week 2 Grade 3 Math | Solved Topic: Fractions in Higher and Lower Terms [...]
5 views
Grade 3 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento [...]
10 views
Grade 6 Science | Watershed | Sineskwela
Second Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Watershed Learning [...]
1 views

Page 3 of 80

Leave a Reply