Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 1
Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana
Topic: Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa
Learning Competency: Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. (AP3KLR- IIa-b-1)

You may also like

Grade 3 Science | Practical Electricity | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
5 views
Grade 3 English | Giving a Title  | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 3 English | Karen’s World Topic: Giving a Title Learning [...]
4 views
Grade 3 Science | Electricity | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Constel Topic: Electricity Learning [...]
3 views
Grade 3 Math | Patterns | Mathdali
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Math | Mathdali Topic: Patterns Learning Competency: Formulates [...]
14 views
Grade 3 Math | Time Word Problem | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 2 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: Time Word Problem Learning [...]
2 views
Grade 3 Math | How to convert hours to minutes and minutes to seconds | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 2 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: How to convert hours to minutes and [...]
1 views
Grade 3 Science | Magnet and Electricity | Sineskwela
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Magnet and Electricity Learning [...]
2 views
Grade 3 English | Inggo Tells a Story | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 3 English | Karen's World Topic: Noting Details and Sequencing [...]
5 views
Grade 3 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang [...]
4 views
Grade 3 Filipino | Kambal katinig | Wikahraian Online World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Wikahraian Online World Topic: Kambal katinig [...]
5 views
Grade 3 Math | Months of the Year | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Math | Teacher Celine Topic: Months of the Year Learning [...]
1 views
Grade 3 Math | Days of the Week | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Math | Teacher Celine Topic: Days of the Week Learning [...]
1 views

Page 2 of 87

Leave a Reply