Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Grade 3 Araling Panlipunan | Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 1
Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana
Topic: Magandang Tanawin At Makasaysayang Pook Sa Bansa
Learning Competency: Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. (AP3KLR- IIa-b-1)

You may also like

Grade 3 AP | Davao | Wow
Third Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Wow Topic: Davao Learning Competency: Nailalarawan ang [...]
2 views
Grade 5 Filipino | Anim na Tanong | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Anim na Tanong Learning [...]
5 views
Grade 3 Math |  FITS: MATHTINIK: Comparing Fractions: MP – 13 | Mathtinik
Third Quarter | Week 3 Grade 3 Math | Mathtinik Topic:FITS: MATHTINIK: Comparing Fractions: MP [...]
8 views
Grade 3 Science | How Music is Produced? | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: How Music is Produced? Learning [...]
6 views
Grade 3 AP | Bukidnon | Wow
Third Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Wow Topic: Bukidnon Learning Competency: Nailalarawan ang [...]
5 views
Grade 3 Math | Concept of Fractions | Mathtinik
Third Quarter | Week 3 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Concept of Fractions Learning [...]
5 views
Grade 3 Filipino | Tamang Pagbigkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Tamang Pagbigkas Learning [...]
2 views
Grade 1 AP | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pag-aaral nang Mabuti Learning [...]
7 views
Grade 3 English | Nouns | Epol Apple
Third Quarter | Week 1 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Nouns Learning Competency: Homonyms [...]
8 views
Extracurricular | Samar | G Diaries
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | G Diaries Topic: Samar Learning Competency: [...]
6 views
Extracurricular | Benguet’s Blacksmith | Local Legends
Second Quarter | Week 7 Extracurricular |  Local Legends Topic: Benguet's Blacksmith Learning [...]
4 views
Extracurricular | Pre-Production | Animahenasyon
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | Animahenasyon Topic: From Lines to Life [...]
4 views

Page 2 of 80

Leave a Reply