Grade 3 AP | Ukit Paete | Sining at Lipunan

Grade 3 AP | Ukit Paete | Sining at Lipunan

Third Quarter | Week 7

Grade 3 AP | Sining at Lipunan

Topic: Ukit Paete

Learning Competency: Naipamamalas ang pagpapahalaga sa pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng mga kultura gamit ang sining na nagpapakilala sa lalawigan at rehiyon.

You may also like

Grade 3 AP | Fresh Water | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Fresh Water Learning Competency: [...]
1 views
Grade 3 AP | Rice and Corn | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 AP| Agri Tayo Dito Topic: Rice and Corn Learning Competency: [...]
1 views
Grade 3 Math | Area of a Region | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Area of a Region Learning Competency: [...]
1 views
Grade 3 AP | Batad’s Rice Wine | Local Legends
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Local Legends Topic: Batad's Rice Wine Learning [...]
2 views
Grade 3 Science | Weather Instrument | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Weather Forecasting [...]
1 views
Grade 3 Filipino | Salitang Kilos at Salitang Magkatugma | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Kilos at Salitang [...]
4 views
Grade 3 Science | Growing Herbs | Agricoolture
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Agricoolture Topic: Growing Herbs Learning Competency:
4 views
Grade 3 Science | Hydroponics | Agricoolture
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Agricoolture Topic: Hydroponics Learning Competency:
12 views
Grade 3 Science | Changes in Soil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Changes in Soil Learning [...]
3 views
Grade 3 AP | Saranggani | G Diaries
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 AP | G Diaries Topic: SARANGGANI Learning Competency: [...]
7 views
Grade 3 Math | Metric System II | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Metric System II Learning [...]
13 views
Grade 3 Math | Metric Measurement | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Metric Measurement Learning Competency: [...]
7 views

Page 1 of 101