Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home2/knowl84/public_html/wp-config.php on line 83
Grade 3 AP | Ukit Paete | Sining at Lipunan

Grade 3 AP | Ukit Paete | Sining at Lipunan

Grade 3 AP | Ukit Paete | Sining at Lipunan

Third Quarter | Week 7

Grade 3 AP | Sining at Lipunan

Topic: Ukit Paete

Learning Competency: Naipamamalas ang pagpapahalaga sa pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng mga kultura gamit ang sining na nagpapakilala sa lalawigan at rehiyon.

You may also like

Grade 3 Filipino | Jomel at Baut | Alikabuk
Posted on December 10, 2021
Second Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Jomel at Baut Learning Competency: [...]
24 views
Grade 3 Science | Grouping Animals | Sineskwela
Posted on December 2, 2021
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Grouping Animals Learning [...]
20 views
Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
40 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
48 views
Grade 3 English | Para, the Brave and Beautiful  | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Para, the Brave and [...]
45 views
Grade 3 AP | Morong | Wow
Posted on October 20, 2021
First Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Wow  Topic: Morong Learning Competency: Nakagagawa ng payak [...]
29 views
Grade 3 Science | Stars and Constellations | Sineskwela
Posted on June 29, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Stars and Constellations Learning [...]
54 views
Grade 3 Math | Interpreting Bar Graphs 2 | Khan Academy
Posted on June 29, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Math |  Khan Academy Topic: Interpreting Bar Graphs [...]
20 views
Grade 3 AP | Silang Walang Daan | Class Project
Posted on June 28, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Class Project Topic: Silang Walang Daan Learning [...]
5 views
Grade 3 Science | Phases of the Moon | Sineskwela
Posted on June 27, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Phases of the Moon Learning [...]
22 views
Grade 3 AP | Pangarap na Pag-ahon | Class Project
Posted on June 27, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Class Project Topic: Pangarap na Pag-ahon Learning [...]
10 views
Grade 3 AP | Organic | Agri Tayo Dito
Posted on June 25, 2021
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Organic Learning [...]
3 views

Page 1 of 103