Grade 3 AP | Imahen Sa Sayaw | Sining sa Lipunan

Grade 3 AP | Imahen Sa Sayaw | Sining sa Lipunan

Third Quarter | Week 5

Grade 3 AP | Sining sa Lipunan

Topic: Imahen Sa Sayaw

Learning Competency: Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon.

You may also like

Grade 3 Math | Creating picture and bar graphs examples | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: Creating picture and bar graphs [...]
0 views
Grade 3 Math | Creating a bar chart  | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: Creating a bar chart Learning Competency:
0 views
Grade 3 Math | Reading Bar Graph Examples | Mathinik
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Math | Mathinik Topic: Reading Bar Graph Examples Learning [...]
0 views
Grade 3 AP | Ilocos | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Ilocos Learning Competency: [...]
3 views
Grade 3 AP | Laguna’s Embroidery | Local Legends
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Local Legends Topic: Laguna's Embroidery Learning [...]
0 views
Grade 3 English | Following Directions | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Following Directions Learning [...]
0 views
Grade 3 Math | Capacity | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Capacity Learning Competency: Solves [...]
3 views
Grade 3 English | Naming Words in the Story | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Naming Words in the Story [...]
0 views
Grade 3 Science | Weather elements: Air | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: WEATHER ELEMENTS: AIR [...]
3 views
Grade 3 Araling Panlipunan | Mga Likas na Yaman ng bansa | Pamana
Fourth Quarter |  Week 3 Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Mga Likas na Yaman ng bansa [...]
4 views
Grade 3 English | Inference and Conclusion | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! [...]
2 views
Grade 9 Math | Proving Pythagoras | Generation Math
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 9  Math | Generation Math Topic: Proving [...]
2 views
12396

Page 1 of 96