Grade 3 AP | Habing Pilipino | Sining sa Lipunan

Grade 3 AP | Habing Pilipino | Sining sa Lipunan

Third Quarter | Week 7

Grade 3 AP | Sining at Lipunan

Topic: Ukit Paete

Learning Competency: Naipamamalas ang pagpapahalaga sa pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng mga kultura gamit ang sining na nagpapakilala sa lalawigan at rehiyon (e.g. tula, awit, sayaw, pinta, atbp.)

You may also like

Grade 3 Filipino | Jomel at Baut | Alikabuk
Second Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Jomel at Baut Learning Competency: [...]
22 views
Grade 3 Science | Grouping Animals | Sineskwela
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Grouping Animals Learning [...]
17 views
Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
38 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
42 views
Grade 3 English | Para, the Brave and Beautiful  | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Para, the Brave and [...]
43 views
Grade 3 AP | Morong | Wow
First Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Wow  Topic: Morong Learning Competency: Nakagagawa ng payak [...]
29 views
Grade 3 Science | Stars and Constellations | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Stars and Constellations Learning [...]
54 views
Grade 3 Math | Interpreting Bar Graphs 2 | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Math |  Khan Academy Topic: Interpreting Bar Graphs [...]
20 views
Grade 3 AP | Silang Walang Daan | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Class Project Topic: Silang Walang Daan Learning [...]
5 views
Grade 3 Science | Phases of the Moon | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Phases of the Moon Learning [...]
22 views
Grade 3 AP | Pangarap na Pag-ahon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Class Project Topic: Pangarap na Pag-ahon Learning [...]
10 views
Grade 3 AP | Organic | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Organic Learning [...]
3 views

Page 1 of 103