Grade 3 AP | Cagayan de Oro | Wow

Grade 3 AP | Cagayan de Oro | Wow

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 6

Grade 3 AP | Wow

Topic:
Cagayan de Oro

Learning Competency:
Natutukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topographiya nito. (AP3LAR- Ig-h-11)

You may also like

Grade 3 AP | Fresh Water | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Fresh Water Learning Competency: [...]
1 views
Grade 3 AP | Rice and Corn | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 AP| Agri Tayo Dito Topic: Rice and Corn Learning Competency: [...]
1 views
Grade 3 Math | Area of a Region | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Area of a Region Learning Competency: [...]
1 views
Grade 3 AP | Batad’s Rice Wine | Local Legends
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Local Legends Topic: Batad's Rice Wine Learning [...]
2 views
Grade 3 Science | Weather Instrument | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Weather Forecasting [...]
1 views
Grade 3 Filipino | Salitang Kilos at Salitang Magkatugma | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Kilos at Salitang [...]
4 views
Grade 3 Science | Growing Herbs | Agricoolture
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Agricoolture Topic: Growing Herbs Learning Competency:
4 views
Grade 3 Science | Hydroponics | Agricoolture
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Agricoolture Topic: Hydroponics Learning Competency:
12 views
Grade 3 Science | Changes in Soil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Changes in Soil Learning [...]
3 views
Grade 3 AP | Saranggani | G Diaries
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 AP | G Diaries Topic: SARANGGANI Learning Competency: [...]
7 views
Grade 3 Math | Metric System II | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Metric System II Learning [...]
13 views
Grade 3 Math | Metric Measurement | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Metric Measurement Learning Competency: [...]
7 views

Page 1 of 151

Leave a Reply