Grade 2 Filipino | Wastong Paggamit ng Diksyunaryo | Alikabuk

Grade 2 Filipino | Wastong Paggamit ng Diksyunaryo | Alikabuk

Fourth Quarter | Week 4

Grade 2 Filipino | Alikabuk

Topic: Wastong Paggamit ng Diksyunaryo

Learning Competency: Nabibigyang kahulugan ang mga salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat, sitwasyong pinaggamitan ng salita (context clues), pagbibigay ng halimbawa, at paggamit ng pormal na depinisyon ng salita. (F2WG-IIg-h-5 )

You may also like

Grade 3 English | Para, the Brave and Beautiful  | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Para, the Brave and [...]
30 views
Grade 1 English | Rhyming and Non-rhyming Words (Part 2) | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Rhyming and Non-rhyming [...]
20 views
Grade 2 Math | Addition II (Strings of Addends) | Mathtinik
First Quarter | Week 4 | Week 7 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: [...]
45 views
Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
68 views
Grade 6 Science | Milky Way And Galaxies | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Milky Way And Galaxies Learning [...]
46 views
Grade 6 AP | Padayon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Padayon Learning Competency: Nasusuri [...]
16 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
28 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
22 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
13 views
Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
31 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
24 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 2 | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and Telling Sentences [...]
104 views
12399

Page 1 of 99