Grade 2 Filipino | Talasalitaan at ang mga Salitang Pang-abay | Wikaharian

 Grade 2 Filipino | Talasalitaan at ang mga Salitang Pang-abay | Wikaharian

Fourth Quarter | Week 5 

 Grade 2 Filipino | Wikaharian

Topic: Talasalitaan at ang mga Salitang Pang-abay

Learning Competency: Nasasabi ang paraan, panahon at lugar ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. (F2WG-IIj-6 )

You may also like

Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
14 views
Grade 1 AP | Disiplina | ATBP
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: This episode teaches the value of discipline [...]
15 views
Kindergarten Math | Basic Addition | MathTinik
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten Math | MathTinik Topic: Basic Addition Learning [...]
12 views
Grade 10 AP | Boses ng Kabataan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Boses ng Kabataan Learning [...]
4 views
Grade 4 Science | Uses of Heat and Energy | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Uses of Heat and Energy Learning [...]
22 views
Extracurricular | Amang Pintor Blood Painter | Local Legends
Fourth Quarter | Week 6 | Week 7 Extracurricular | Local Legends Topic: Amang Pintor Blood [...]
8 views
Grade 9 Science | Electricity and Chemical Change | Constel
First Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Electricity and Chemical Change [...]
4 views
Grade 9 Filipino | Sexuality Responsible Parenthood and Development | Kuwentong Kartero
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Kuwentong Kartero Topic: Sexuality Responsible [...]
7 views
Grade 7 Science | Eclipse and Solar System | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Science | Sineskwela Topic: Eclipse and Solar System Learning [...]
14 views
Grade 7 Math | Interpreting the Center and the Spread of the Distribution | Numberbender
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Interpreting the Center and the [...]
12 views
Grade 7 Filipino | The Giver | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Filipino | Team Lyqa Topic: The Giver Learning [...]
3 views
Grade 5 Math | Probability with Cards | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Team Lyqa Topic: Probability with Cards Learning [...]
23 views

Page 3 of 98