Grade 2 Filipino | Sabayang Pag-awit: Sitsiritsit | Wikaharian

Grade 2 Filipino | Sabayang Pag-awit: Sitsiritsit | Wikaharian

Second Quarter | Week 2

Grade 2 Filipino | Wikaharian

Topic:
 Sabayang Pag-awit: Sitsiritsit

Learning Competency:
 Nabibigkas nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, diptonggo at kluster. (F2PN -Ia – 2)

You may also like

Grade 2 Araling Palipunan | Grade 3: I Love the Ocean | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Araling Palipunan | Grade 3: I Love the Ocean | Sineskwela [...]
4 views
Grade 2 Filipino | WIKAHARIAN ONLINE WORLD: Ang Batang Tumutugtog sa Kaniyang Lola | Salitang Naglalarawan
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | WIKAHARIAN ONLINE WORLD: Ang Batang Tumutugtog sa [...]
3 views
Grade 2 AP | I Love the Ocean | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Sineskwela Topic: Ocean Learning Competency: Naipaliliwanag [...]
3 views
Grade 2 Filipino | Isang Gabing Madilim | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pang-uri Learning [...]
2 views
Grade 2 AP | How to Make Materials in Our Surrounding | Matanglawin
Third Quarter | Week 1 Grade 2 AP | Matanglawin Topic: How to Make Materials in Our Surrounding [...]
2 views
Grade 2 Math | Division Application | Mathtinik
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Division Application Learning [...]
3 views
Grade 2 AP | Ang Malinis na Paligid | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | ATBP Topic: Ang Malinis na Paligid Learning [...]
6 views
Grade 2 English | Adjectives | Epol Apple
Third Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Adjectives Learning [...]
3 views
Grade 2 Math | Division: Without Difficulty | Mathtinik
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Division: Without Difficulty [...]
4 views
Grade 2 AP | Halaga ng Tubig | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | ATBP Topic: Halaga ng Tubig Learning [...]
4 views
Grade 2 Filipino | Salitang Naglalarawan | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Salitang Naglalarawan [...]
3 views
Grade 2 English | Listening and Vocabulary | Epol Apple
Third Quarter | Week 1 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Listening and Vocabulary Learning [...]
4 views
12374

Page 1 of 74

Leave a Reply