Grade 2 Filipino | Pagsusunod-sunod sa mga Pangyayari | Wikaharian

Grade 2 Filipino | Pagsusunod-sunod sa mga Pangyayari | Wikaharian

Second Quarter | Week 3 | Week 6

Grade 2 Filipino | Wikaharian

Topic:
 Pagsusunod-sunod sa mga Pangyayari

Learning Competency:
 Naibibigay ang susunod na mangyayari sa kuwento batay sa tunay na Pangyayari/pabula/tula/tugma. (F2PN -Ie – 9 F2PN -IIi – 9 F2PN -IIIg – 9 -)

You may also like

Grade 2 Araling Palipunan | Grade 3: I Love the Ocean | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Araling Palipunan | Grade 3: I Love the Ocean | Sineskwela [...]
1 views
Grade 2 Filipino | WIKAHARIAN ONLINE WORLD: Ang Batang Tumutugtog sa Kaniyang Lola | Salitang Naglalarawan
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | WIKAHARIAN ONLINE WORLD: Ang Batang Tumutugtog sa [...]
3 views
Grade 2 AP | I Love the Ocean | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Sineskwela Topic: Ocean Learning Competency: Naipaliliwanag [...]
3 views
Grade 2 Filipino | Isang Gabing Madilim | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pang-uri Learning [...]
2 views
Grade 2 AP | How to Make Materials in Our Surrounding | Matanglawin
Third Quarter | Week 1 Grade 2 AP | Matanglawin Topic: How to Make Materials in Our Surrounding [...]
2 views
Grade 2 Math | Division Application | Mathtinik
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Division Application Learning [...]
3 views
Grade 2 AP | Ang Malinis na Paligid | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | ATBP Topic: Ang Malinis na Paligid Learning [...]
6 views
Grade 2 English | Adjectives | Epol Apple
Third Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Adjectives Learning [...]
3 views
Grade 2 Math | Division: Without Difficulty | Mathtinik
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Division: Without Difficulty [...]
4 views
Grade 2 AP | Halaga ng Tubig | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | ATBP Topic: Halaga ng Tubig Learning [...]
4 views
Grade 2 Filipino | Salitang Naglalarawan | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Salitang Naglalarawan [...]
3 views
Grade 2 English | Listening and Vocabulary | Epol Apple
Third Quarter | Week 1 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Listening and Vocabulary Learning [...]
4 views
12374

Page 1 of 74

Leave a Reply