Grade 2 Filipino | Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan | Alikabuk

Grade 2 Filipino | Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan | Alikabuk

Third Quarter | Week 7

Grade 2 Filipino | Alikabuk

Topic: Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan

Learning Competency: Nababaybay nang wasto ang mga salita tatlo o apat na pantig, batayang talasalitaang pampaningin, at natutunang salita mula sa mga aralin. (F2PY-IIg-i-2.1)

You may also like

Grade 2 Math | Area of Quadrilaterals | Mathdali
Fourth Quarter | Week 5 Grade 2 Math | Mathdali Topic: Area of Quadrilaterals Learning [...]
1 views
 Grade 2 Filipino | Talasalitaan at ang mga Salitang Pang-abay | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5   Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan at ang mga Salitang [...]
1 views
Grade 2 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
6 views
Grade 2 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Math |  Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
7 views
Grade 2 English | Using Courteous Expressions and Pronouns | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Introducing Others Learning [...]
2 views
Grade 2 Math | Area of a Region | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Area of a Region Learning [...]
6 views
Grade 2 AP | Ang Hukuma ni Sinukuan | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Kuwentong Pambata Topic: Ang Hukuma ni Sinukuan Learning [...]
6 views
Grade 2 Math | Measurement II: Length | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: MEASUREMENT – LENGTH Learning [...]
12 views
Grade 2 Math | Measurements – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Measurements - Weight Learning [...]
36 views
Grade 2 English | Polite Cora | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 English | Ready, Set, Read! Topic: Short A Sound Learning [...]
10 views
Grade 2 Filipino | Salitang Kilos | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Kilos Learning [...]
20 views
Grade 2 AP | Ang Pambihirang Buhok ni Lola | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 3  Grade 2 AP |  Kuwentong Pambata Topic: Ang Pambihirang Buhok ni Lola [...]
9 views
12395

Page 1 of 95