Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home2/knowl84/public_html/wp-config.php on line 83
Grade 2 Filipino | Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan | Alikabuk

Grade 2 Filipino | Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan | Alikabuk

Grade 2 Filipino | Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan | Alikabuk

Third Quarter | Week 7

Grade 2 Filipino | Alikabuk

Topic: Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan

Learning Competency: Nababaybay nang wasto ang mga salita tatlo o apat na pantig, batayang talasalitaang pampaningin, at natutunang salita mula sa mga aralin. (F2PY-IIg-i-2.1)

You may also like

Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
40 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
48 views
Grade 2 Math | Addition II (Strings of Addends) | Mathtinik
Posted on October 5, 2021
First Quarter | Week 4 | Week 7 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: [...]
63 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Posted on July 3, 2021
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
18 views
Grade 2 Filipino | Kayarian ng Pangungusap | Alikabuk
Posted on June 27, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Kayarian ng Pangungusap Learning [...]
39 views
Grade 10 Filipino | Deconstruction | In-Service Training On Air
Posted on June 24, 2021
Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | In-Service Training On Air Topic: Deconstruction [...]
32 views
Grade 10 English | Research | Gab To Go
Posted on June 19, 2021
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 English | Gab To Go Topic: Research [...]
24 views
Grade 2 Math | Area of Quadrilaterals | Mathdali
Posted on June 17, 2021
Fourth Quarter | Week 5 Grade 2 Math | Mathdali Topic: Area of Quadrilaterals Learning [...]
34 views
 Grade 2 Filipino | Talasalitaan at ang mga Salitang Pang-abay | Wikaharian
Posted on June 14, 2021
Fourth Quarter | Week 5   Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan at ang mga Salitang [...]
22 views
Grade 2 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Posted on June 10, 2021
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
23 views
Grade 2 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Posted on June 7, 2021
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Math |  Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
14 views
Grade 2 English | Using Courteous Expressions and Pronouns | Epol Apple
Posted on June 7, 2021
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Introducing Others Learning [...]
41 views
12396

Page 1 of 96