Grade 2 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Sampung Magkakaibigan | Wikaharian

Grade 2 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Sampung Magkakaibigan | Wikaharian

Second Quarter | Week 1

Grade 2 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagbasa sa Kuwento: Sampung Magkakaibigan

Learning Competency: Nagagamit ang personal na karanasan sa paghinuha ng mangyayari sa nabasa/napakinggang teksto o kuwento (F2KM-IIb – f -1.2)

43 views

You may also like

Grade 2 Math | Geometry – Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Geometry - Figures Learning [...]
3 views
Grade 2 English | Identifying the Key Sentence in a Paragraph | Karen’s World
Third Quarter | Week 5 Grade 2 English | Karen's World Topic: Identifying the Key Sentence in a [...]
6 views
Grade 2 Filipino | Pagpapahayag ng Sarili | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 5 Grade 2 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Pagpapahayag ng Sarili [...]
1 views
Grade 2 Filipino | Pag-uugnay sa Nabasa | Wikaharian Online
Third Quarter | Week 5 Grade 2 Filipino | Wikaharian Online Topic: Pag-uugnay sa Nabasa [...]
4 views
Grade 2 Math |  Fraction as Part of a Whole | Mathtinik
Third Quarter | Week 4 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Fraction as Part of a Whole Learning [...]
4 views
Grade 2 AP | Pagiging Makabayan | ATBP
Third Quarter | Week 6 Grade 2 AP | ATBP Topic: Pagiging Makabayan Learning Competency: [...]
3 views
Grade 2 AP | Kahalagahan ng Kalinisan | ATBP
Third Quarter | Week 4 Grade 2 Araling Palipunan | ATBP Topic: Kahalagahan ng Kalinisan [...]
3 views
Grade 2 AP | Kagandahang Asal: Kalinisan | Hirayamanawari
Third Quarter | Week 4 Grade 2 AP | Hirayamanawari Topic: Kagandahang Asal: Kalinisan Learning [...]
5 views
Grade 2 Math | Fraction | Mathtinik
Third Quarter | Week 4 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Fraction Learning Competency: Compares [...]
6 views
Grade 2 English | Made-up and Real Stories | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Made-up and Real Stories Learning [...]
17 views
Grade 2 Filipino | Panghalip | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 6 Grade 2 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Panghalip Learning [...]
9 views
Grade 2 Filipino | Ikaw, Ako, at Siya | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 6 Grade 2 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Ikaw, Ako, at Siya [...]
6 views
12318

Page 1 of 18

Leave a Reply