Grade 2 Filipino | Mga Pantig at Salita | Wikaharian

Grade 2 Filipino | Mga Pantig at Salita | Wikaharian

Second Quarter | Week 7

Grade 2 Filipino | Wikaharian

Topic: 
Mga Pantig at Salita

Learning Competency: Nababasa ang mga salita sa unang kita; Nabibigkas nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, diptonggo at kluster. (F2PN -Ia – 2)

You may also like

Grade 2 Araling Palipunan | Grade 3: I Love the Ocean | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Araling Palipunan | Grade 3: I Love the Ocean | Sineskwela [...]
2 views
Grade 2 Filipino | WIKAHARIAN ONLINE WORLD: Ang Batang Tumutugtog sa Kaniyang Lola | Salitang Naglalarawan
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | WIKAHARIAN ONLINE WORLD: Ang Batang Tumutugtog sa [...]
3 views
Grade 2 AP | I Love the Ocean | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Sineskwela Topic: Ocean Learning Competency: Naipaliliwanag [...]
3 views
Grade 2 Filipino | Isang Gabing Madilim | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pang-uri Learning [...]
2 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
2 views
Grade 2 AP | How to Make Materials in Our Surrounding | Matanglawin
Third Quarter | Week 1 Grade 2 AP | Matanglawin Topic: How to Make Materials in Our Surrounding [...]
2 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Pananong Learning [...]
3 views
Grade 2 Math | Division Application | Mathtinik
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Division Application Learning [...]
3 views
Grade 2 AP | Ang Malinis na Paligid | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | ATBP Topic: Ang Malinis na Paligid Learning [...]
6 views
Grade 2 English | Adjectives | Epol Apple
Third Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Adjectives Learning [...]
3 views
Grade 1 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
Third Quarter Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng wastong bantas Learning [...]
3 views
Grade 2 Math | Division: Without Difficulty | Mathtinik
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Division: Without Difficulty [...]
4 views
12377

Page 1 of 77

Leave a Reply