Grade 2 Filipino | Gamit ng Panipi at Kuwit | Alikabuk

Grade 2 Filipino | Gamit ng Panipi at Kuwit | Alikabuk

Third Quarter | Week 7

Grade 2 Filipino | Alikabuk

Topic: Gamit ng Panipi at Kuwit

Learning Competency:Nailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang teksto batay sa kilos, sinabi o pahayag. (F2PN-IId-12.2)

You may also like

Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
38 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
42 views
Grade 2 Math | Addition II (Strings of Addends) | Mathtinik
First Quarter | Week 4 | Week 7 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: [...]
62 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
17 views
Grade 2 Filipino | Kayarian ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Kayarian ng Pangungusap Learning [...]
37 views
Grade 10 Filipino | Deconstruction | In-Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | In-Service Training On Air Topic: Deconstruction [...]
31 views
Grade 10 English | Research | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 English | Gab To Go Topic: Research [...]
24 views
Grade 2 Math | Area of Quadrilaterals | Mathdali
Fourth Quarter | Week 5 Grade 2 Math | Mathdali Topic: Area of Quadrilaterals Learning [...]
33 views
 Grade 2 Filipino | Talasalitaan at ang mga Salitang Pang-abay | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5   Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan at ang mga Salitang [...]
20 views
Grade 2 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
22 views
Grade 2 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Math |  Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
14 views
Grade 2 English | Using Courteous Expressions and Pronouns | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Introducing Others Learning [...]
40 views
12396

Page 1 of 96