Grade 2 AP | Baler | Wow

Grade 2 AP | Baler | Wow

Second Quarter | Week 3

Grade 2 AP | Wow

Topic: 
Baler

Learning Competency: Naiuugnay ang mga sagisag (hal. Natatanging istruktura) na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito.

You may also like

Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
2 views
Grade 2 Filipino | Kayarian ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Kayarian ng Pangungusap Learning [...]
20 views
Grade 2 Math | Area of Quadrilaterals | Mathdali
Fourth Quarter | Week 5 Grade 2 Math | Mathdali Topic: Area of Quadrilaterals Learning [...]
23 views
 Grade 2 Filipino | Talasalitaan at ang mga Salitang Pang-abay | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5   Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan at ang mga Salitang [...]
8 views
Grade 2 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
11 views
Grade 2 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Math |  Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
8 views
Grade 2 English | Using Courteous Expressions and Pronouns | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Introducing Others Learning [...]
12 views
Grade 2 Math | Area of a Region | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Area of a Region Learning [...]
27 views
Grade 2 AP | Ang Hukuma ni Sinukuan | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Kuwentong Pambata Topic: Ang Hukuma ni Sinukuan Learning [...]
16 views
Grade 2 Math | Measurement II: Length | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: MEASUREMENT – LENGTH Learning [...]
33 views
Grade 2 Math | Measurements – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Measurements - Weight Learning [...]
43 views
Grade 2 English | Polite Cora | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 Grade 2 English | Ready, Set, Read! Topic: Short A Sound Learning [...]
23 views
12387

Page 1 of 87