Grade 10 Filipino | Pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz | Pahina

Grade 10 Filipino | Pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz | Pahina

First Quarter | Week 6

Grade 10 Filipino | Pahina

Topic:
Pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz

Learning Competency:
Naibibigay ang sariling interpretasyon sa mga kinaharap na suliranin ng tauhan (F10PB -Ie – f -65)

You may also like

Grade 2 English | Parts of the Body | Epol Apple
First Quarter  Week 3  Grade 2 English | Epol Apple Topic: Parts of the Body Learning [...]
24 views
Grade 10 Science | Changing Earth | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 10 Science | [...]
10 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
6 views
Grade 6 AP | Ang Digmaan ng mga Moro | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Digmaan ng mga [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
18 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan [...]
7 views
Grade 2 English | Greetings “State of Being” | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Greetings "State of Being" Learning [...]
22 views
Grade 2 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
10 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
22 views
Grade 1 English | How to say what she/he wants to eat | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: How to say what she/he wants to eat [...]
15 views
Grade 10 Science | Evolution & classification link | Khan Academy
Third Quarter | Week 5 Grade 10 Science | Khan Academy Topic: Evolution & classification [...]
13 views
Grade 10 Science | Fossil dating | Khan Academy
Third Quarter | Week 5 Grade 10 Science | Khan Academy Topic: Fossil dating Learning [...]
2 views

Page 3 of 86

Leave a Reply