Grade 10 Filipino | Pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz | Pahina

Grade 10 Filipino | Pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz | Pahina

First Quarter | Week 6

Grade 10 Filipino | Pahina

Topic:
Pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz

Learning Competency:
Naibibigay ang sariling interpretasyon sa mga kinaharap na suliranin ng tauhan (F10PB -Ie – f -65)

You may also like

Grade 10 AP | Binata | Mukha
Third Quarter | Week 2 Grade 10 Araling Panlipunan | Mukha Topic: Binata Learning [...]
3 views
Grade 10 AP | Volcano: Precautionary Measures During Volcanic Eruptions | Puno ng Buhay
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 10 AP | Puno ng Buhay Topic: Volcano: Precautionary [...]
41 views
Grade 10 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
35 views
Grade 6 Math | Subtraction of Whole Nos. from Mixed Nos. and of Mixed Nos. with Common Denominator without Regrouping | Solved
First Quarter | Week 3 Grade 6 MATH | Solved Topic: Subtraction of Whole Nos. from Mixed Nos. [...]
22 views
Grade 4 English | Using a dictionary | Karen’s World
First Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Using a dictionary Learning [...]
14 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
23 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
15 views
Grade 6 AP | Pagkamulat Sa Isang Pambansang Lipunan | Kasyasayan TV
First Quarter | Week 3  Grade 6 AP | Kasyasayan TV Topic: Pagkamulat Sa Isang Pambansang [...]
10 views
Grade 4 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
10 views
Grade 3 English | Colors | Epol Apple
First Quarter  | Week 3  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Colors Learning Competency: [...]
8 views
Grade 6 AP | Mga Kilusan Tungo sa Pagbabago | Kasaysayan TV
First Quarter Week 3 Grade 6 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo sa [...]
3 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter  Week 3  Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan matatagpuan ang [...]
3 views

Page 2 of 86

Leave a Reply