Grade 10 AP | Mural – Kapayapaan at Pagkakaisa | Salam

Grade 10 AP | Mural – Kapayapaan at Pagkakaisa | Salam

Fourth Quarter | Week 1 | Week 2

Grade 10 AP | Salam

Topic: Mural – Kapayapaan at Pagkakaisa

Learning Competency: Naipaliliwanag ang kahalagahan ng aktibong pagkamamamayan.

You may also like

Grade 10 AP | Sagipin Natin ang Kagubatan | WHY
First Quarter | Week 3 Grade 10 AP | WHY Topic: Sagipin Natin ang Kagubatan Learning [...]
224 views
Grade 5 AP | Ang Unang Tao Sa Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 4 Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5  Araling Panlipunan | [...]
3158 views
Grade10 AP | Pangingisda | Salam
First Quarter | Week 2 Grade 10 AP | Salam Topic: Pangingisda Learning Competency: Ipinakikita [...]
145 views
Grade 10 Science | Taal Volcano | Sineskwela
1st Quarter | Week 2 | Week 4 Grade 10 Science | Sineskwela Topic: Taal Volcanoes Learning [...]
315 views
Grade 10 AP | Kaingin | Salam
First Quarter | Week 2 Grade 10 AP | Salam Topic: Kaingin Learning competency: Natatalakay ang [...]
251 views
Grade 10 English | Philippine Theater | Carlos’ Blog
First Quarter | Week 2 | Week 7 | Week 8 Grade 10 English | Carlos' Blog Topic: Philippine [...]
422 views
ALS | Pagsisimula Ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko
First Quarter | Week 1 Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 1 Fourth Quarter | Week 5 [...]
369 views
Grade 10 AP | Mabuting Pamumuno | Salam
First Quarter | Week 1 Grade 10 AP |  Salam Topic: Mabuting Pamumuno Learning Competency: [...]
1419 views
Grade 10 Math | Pagsolve ng Arithmetic and Geometric Sequence (Part 1) | NumberBender
First Quarter | Week 1 Grade 10 Math | NumberBender Topic: Pagsolve ng Arithmetic and Geometric [...]
271 views
Grade 10 | Pagsolve ng Arithmetic and Geometric Sequence (Part 2) | Numberbender
First Quarter | Week 2 Grade 10 Math | NumberBender Topic: Pagsolve ng Arithmetic and Geometric [...]
300 views
Grade 10 Math | Lesson sa Iba’t-ibang Pamamaraan ng Factoring ng Polynomials | Numberbender
First Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 10 Math | NumberBender Topic: Lesson sa Iba't-ibang [...]
374 views
1939495

Page 95 of 95