Grade 10 AP | Boses ng Bureau: Laban, Kababaihan | Peliculab

Grade 10 AP | Boses ng Bureau: Laban, Kababaihan | Peliculab

Third Quarter | Week 7

Grade 10 AP | Peliculab

Topic: Boses ng Bureau: Laban, Kababaihan

Learning Competency: Nakagagawa ng hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan.

You may also like

Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
37 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
42 views
Grade 10 English | Pie Charts | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 10 English | Team Lyqa Topic: Pie Charts Learning Competency: [...]
40 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
23 views
Grade 10 AP | Boses ng Kabataan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Boses ng Kabataan Learning [...]
5 views
Grade 10 English | Sentence Correction Tips – Finding the Error  | Team Lyqa
Fourth Quarter  | Week 7 Grade 10 English | Team Lyqa Topic: Sentence Correction Learning [...]
16 views
Grade 10 Filipino | Deconstruction | In-Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | In-Service Training On Air Topic: Deconstruction [...]
31 views
Grade 10 English | Research | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 English | Gab To Go Topic: Research [...]
24 views
Grade 10 Filipino | Ahon | Class Project
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 10 Filipino | Class Project Topic: Inspirational Life of [...]
11 views
Grade 10 Filipino | Ang Lihim na Kabanata | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Ang Lihim na Kabanata Learning [...]
36 views
Grade 10 Filipino | Akda: “Mabangis na Lungsod” | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Akda: “Mabangis na Lungsod” Learning [...]
40 views
Grade 10 AP | Salam
Fourth Quarter | Week 4 Grade 10 AP | Salam Topic:  Learning Competency: *Nasusuri ang [...]
22 views
12394

Page 1 of 94

Leave a Reply