Grade 1 Math | Subtraction with Regrouping | Mathtinik

Grade 1 Math | Subtraction with Regrouping | Mathtinik

Second Quarter | Week 4

Grade 1 Math | Mathtinik

Topic: 
Subtraction with Regrouping

Learning Competency: Illustrates that addition and subtraction are inverse operations. (M1NS-IIf-25)

15 views

You may also like

Grade 1 English | Finger Family Song | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Finger Family Song Learning [...]
4 views
Grade 1 English | Rhyming Words | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Rhyming Words Learning [...]
3 views
Grade 1 English | STORY DAY: PIPA AND ONYOK | Epol Apple
Third Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: STORY DAY: PIPA AND [...]
0 views
Grade 1 AP | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 1 AP| ATBP Topic: Pagaaral nang Mabuti Learning Competency: [...]
5 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
4 views
Grade 1 AP | Impormasyon Tungkol sa Paaralan | Kulilits
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 AP | Kulilits Topic: Impormasyon Tungkol sa Paaralan [...]
3 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Pananong Learning [...]
7 views
Grade 1 Math | Fractions | Mathtinik
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Fractions Learning [...]
4 views
Grade 1 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
Third Quarter Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng wastong bantas Learning [...]
3 views
Grade 1 Math | Introduction to Division | Mathtinik
Third Quarter | Week 1 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Introduction to Division Learning [...]
3 views
Grade 1 AP | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pag-aaral nang Mabuti Learning [...]
7 views
Grade 1 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan Learning [...]
4 views
12373

Page 1 of 73

Leave a Reply