Grade 1 Math | Adding String of Addends | Mathtinik

Grade 1 Math | Adding String of Addends | Mathtinik

Second Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3

Grade 1 Math | Mathtinik

Topic: 
Adding String of Addends

Learning Competency: 
Visualizes and adds the following numbers using appropriate techniques: a. two one-digit numbers with sums up to 18 b. three one-digit numbers c. numbers with sums through 99 without and with regrouping.

28 views

You may also like

Grade 1 Filipino | Si Nina sa Bayan ng Daldalina | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Si Nina sa Bayan ng Daldalina [...]
11 views
Grade 1 Araling Panlipunan | Pag-aaral nag Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Araling Panlipunan | ATBP Topic: Pag-aaral nag Mabuti Learning [...]
7 views
Grade 1 AP | Pag-aaral nag Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Araling Panlipunan | ATBP Topic: Pag-aaral nag Mabuti Learning [...]
2 views
Grade 1 Filipino | Mga Pantig at Salita | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Pantig at Salita Learning [...]
5 views
Grade 1 Filipino | Muling Pagbasa ng Kuwento: Si Nina sa Bayan ng Daldalina | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Muling Pagbasa ng Kuwento: Si Nina [...]
6 views
Grade 1 Filipino | Mga Paalala o Babala sa mga Gamit | Wikaharian
Third Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Paalala o Babala sa mga Gamit [...]
11 views
Grade 1 Araling Panlipunan | Dangerous Jobs | Matanglawin
Third Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Matanglawin Topic: Dangerous Jobs Learning Competency: [...]
13 views
Grade 1 Filipino | (Unit 13, Day 5)Pagbilang ng Salita sa Pangungusap | Wikaharian
Third Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbilang ng Salita sa Pangungusap [...]
3 views
Grade 1 Math | Solid Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Solid Figures Learning [...]
12 views
Grade 1 Filipino | Ma Me Mi MuMu! | Wikaharian
Third Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ma Me Mi MuMu! Learning [...]
9 views
Grade 1 Math | Plane Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Plane Figures Learning [...]
31 views
Grade 1 Math | Easy Patterns | Teacher Celine
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Math  | Teacher Celine Topic: Easy Patterns Learning [...]
10 views
12376

Page 1 of 76

Leave a Reply