Grade 1 Filipino | Ang mga Lugar sa Ating Komunidad | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Ang mga Lugar sa Ating Komunidad | Wikaharian

Second Quarter | Week 4
Third Quarter | Week 7

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic:
Ang mga Lugar sa Ating Komunidad 

Learning Competency:
Natutukoy ang kailanan ng pangngalan; Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang alamat/teksto.(F1WG-IIc-f-2.1)

You may also like

Grade 1 English | Predicting the Ending | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Predicting the Ending [...]
2 views
Grade 1 English | Changing the Ending | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Changing the Ending Learning [...]
0 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto [...]
2 views
Grade 1 English | Naming Words | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5  Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Naming Words Learning [...]
3 views
Kindergarten | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring may Sanhi at Bunga [...]
9 views
Grade 1 English | Story: Peles’ Tomatoes | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic:  Story: Peles’ Tomatoes [...]
11 views
Grade 1 Filipino | Pang-ukol: Ng at Ng Mga | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Pang-ukol: Ng at Ng Mga Learning [...]
8 views
Grade 1 English | Pilo is Hiding | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Pilo is Hiding [...]
28 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and Telling [...]
8 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Bantas | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga Bantas Learning [...]
33 views
Grade 1 Filipino | Pagbibigay ng Hinuha | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbibigay ng Hinuha Learning [...]
32 views
Grade 1 AP | Do you Know the Way to Mang Jose’s? – Listening/ Following A Series of Direction | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Karen's World Topic: Listening/ Following A Series of [...]
17 views

Page 1 of 149

Leave a Reply