Grade 1 Filipino | (Unit 13, Day 5)Pagbilang ng Salita sa Pangungusap | Wikaharian

Grade 1 Filipino | (Unit 13, Day 5)Pagbilang ng Salita sa Pangungusap | Wikaharian

Third Quarter | Week 4

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagbilang ng Salita sa Pangungusap

Learning Competency: Natutukoy ang salita/pangungusap sa isang talata (F1AL-IIh-3)

You may also like

Grade 1 AP | Describing a location | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: DESCRIBING A LOCATION Learning [...]
4 views
Grade 1 English | Shapes and New Words | Ready, Set Read!
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set Read! Topic: Shapes and New Words [...]
5 views
Grade 1 AP | What is your Address? | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: Talking About Addresses Learning [...]
8 views
Grade 1 English | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! [...]
9 views
Grade 1 AP | Pagsunod sa Utos ng Magulang | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagsunod sa Utos ng Magulang Learning [...]
13 views
Extracurricular | Waste | I Got It
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | I Got It Topic: Waste Learning [...]
7 views
Grade 1 AP | Pagtulong sa Kapwa | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagtulong sa Kapwa Learning [...]
1 views
Grade 1 Filipino | Paggamit ng Malaking Titik | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic : Paggamit ng Malaking Titik Learning [...]
4 views
Grade 1 Filipino | Ako, Ikaw, at Siya | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ako, Ikaw, at Siya Learning [...]
12 views
Grade 1 AP | Pagiging Responsible | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagiging Responsible Learning [...]
1 views
Grade 1 Math | Measurement – Weight | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Measurement - Weight Learning [...]
2 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto [...]
4 views

Page 2 of 95

Leave a Reply