Grade 2 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian

Grade 2 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian

Second Quarter | Week 1

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic:
 Talasalitaan

Learning Competency:
Nababasa ang mga salita sa unang kita; Nagagamit ang personal na karanasan sa paghinuha ng mangyayari sa nabasa/napakinggang teksto o kuwento. (F2PP -Iif -2.1)

You may also like

Grade 2 Filipino | WIKAHARIAN ONLINE WORLD: Ang Batang Tumutugtog sa Kaniyang Lola | Salitang Naglalarawan
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Ang Batang Tumutugtog sa Kaniyang Lola | Wikaharian [...]
4 views
Grade 2 AP | I Love the Ocean | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Sineskwela Topic: Ocean Learning Competency: Naipaliliwanag [...]
5 views
Grade 2 Filipino | Isang Gabing Madilim | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pang-uri Learning [...]
2 views
Grade 2 AP | How to Make Materials in Our Surrounding | Matanglawin
Third Quarter | Week 1 Grade 2 AP | Matanglawin Topic: How to Make Materials in Our Surrounding [...]
4 views
Grade 2 Math | Division Application | Mathtinik
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Division Application Learning [...]
4 views
Grade 2 AP | Ang Malinis na Paligid | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | ATBP Topic: Ang Malinis na Paligid Learning [...]
10 views
Grade 2 English | Adjectives | Epol Apple
Third Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Adjectives Learning [...]
6 views
Grade 2 Math | Division: Without Difficulty | Mathtinik
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Division: Without Difficulty [...]
5 views
Grade 2 AP | Halaga ng Tubig | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 2 AP | ATBP Topic: Halaga ng Tubig Learning [...]
4 views
Grade 2 Filipino | Salitang Naglalarawan | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Salitang Naglalarawan [...]
5 views
Grade 2 English | Listening and Vocabulary | Epol Apple
Third Quarter | Week 1 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Listening and Vocabulary Learning [...]
4 views
Extracurricular | Samar | G Diaries
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | G Diaries Topic: Samar Learning Competency: [...]
6 views
12374

Page 1 of 74

Leave a Reply