Grade 1 Filipino | Salitang Magkatugma | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Salitang Magkatugma | Wikaharian

First Quarter | Week 7
Second Quarter | Week 7

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic:
 Salitang Magkatugma

Learning Competency:
 Natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha; ugnayang salita-larawan; o kasalungat. (F1PT-IIb-f-6)

You may also like

Grade 4 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
10 views
Grade 3 English | Colors | Epol Apple
First Quarter  | Week 3  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Colors Learning Competency: [...]
8 views
Grade 6 AP | Mga Kilusan Tungo sa Pagbabago | Kasaysayan TV
First Quarter Week 3 Grade 6 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo sa [...]
3 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter  Week 3  Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan matatagpuan ang [...]
3 views
Grade 2 English | Parts of the Body | Epol Apple
First Quarter  Week 3  Grade 2 English | Epol Apple Topic: Parts of the Body Learning [...]
24 views
Grade 10 Science | Changing Earth | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 10 Science | [...]
10 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
6 views
Grade 6 AP | Ang Digmaan ng mga Moro | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Digmaan ng mga [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
18 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan [...]
7 views
Grade 2 English | Greetings “State of Being” | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Greetings "State of Being" Learning [...]
22 views
Grade 2 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
10 views

Page 3 of 139

Leave a Reply