Grade 1 Filipino | Salitang Magkatugma | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Salitang Magkatugma | Wikaharian

First Quarter | Week 7
Second Quarter | Week 7

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic:
 Salitang Magkatugma

Learning Competency:
 Natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha; ugnayang salita-larawan; o kasalungat. (F1PT-IIb-f-6)

You may also like

Grade 1 AP | Pag-aaral ng Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 6 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pag-aaral ng Mabuti Learning [...]
1 views
Grade 1 Filipino | Pag-iisip ng Susunod na Mangyayari sa Kuwento | Wikaharian
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pag-iisip sa Susunod na Mangyayari [...]
2 views
Grade 1 Math | Introduction to Patterns | Mathtinik
Third Quarter | Week 4 | Week 6 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Introduction to Patterns [...]
5 views
Grade 1 English | Using Courteous Expressions | Epol Apple
Third Quarter | Week 2  Grade 1 English | Epol Apple Topic: Using Courteous Expressions [...]
2 views
Grade 1 English | Using Courteous Expressions, Nouns | Epol Apple
Third Quarter | Week 2 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Work Learning Competency: Use words [...]
15 views
Grade 10 AP | Volcano: Precautionary Measures During Volcanic Eruptions | Puno ng Buhay
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 10 AP | Puno ng Buhay Topic: Volcano: Precautionary [...]
41 views
Grade 10 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
35 views
Grade 6 Math | Subtraction of Whole Nos. from Mixed Nos. and of Mixed Nos. with Common Denominator without Regrouping | Solved
First Quarter | Week 3 Grade 6 MATH | Solved Topic: Subtraction of Whole Nos. from Mixed Nos. [...]
22 views
Grade 4 English | Using a dictionary | Karen’s World
First Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Using a dictionary Learning [...]
14 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
23 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
15 views
Grade 6 AP | Pagkamulat Sa Isang Pambansang Lipunan | Kasyasayan TV
First Quarter | Week 3  Grade 6 AP | Kasyasayan TV Topic: Pagkamulat Sa Isang Pambansang [...]
10 views

Page 2 of 139

Leave a Reply