Grade 1 Filipino | Salitang Magkatugma | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Salitang Magkatugma | Wikaharian

First Quarter | Week 7
Second Quarter | Week 7

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic:
 Salitang Magkatugma

Learning Competency:
 Natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha; ugnayang salita-larawan; o kasalungat. (F1PT-IIb-f-6)

You may also like

Grade 9 English | History In Two Perspectives : Re-Telling Narratives
Second Quarter | Week 6 Grade 9 English | Gab To Go Topic: History in Two Perspectives: [...]
3 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
2 views
Grade 2 English | Words Related to Sleeping | Epol Apple
Second Quarter | Week 6 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Words Related to Sleeping Learning [...]
1 views
Grade 1 AP | Work | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: WORK CHARACTERS Learning [...]
3 views
Grade 1 English | Sentence and Phrase | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Sentence and Phrase Learning [...]
1 views
Grade 1 English | Greetings and Leave-takings | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Greetings and Leave-takings [...]
1 views
Grade 1 English | Finger Family Song | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Finger Family Song Learning [...]
4 views
Grade 1 English | Rhyming Words | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Rhyming Words Learning [...]
7 views
Grade 1 English | STORY DAY: PIPA AND ONYOK | Epol Apple
Third Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: STORY DAY: PIPA AND [...]
1 views
Grade 1 AP | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 1 AP| ATBP Topic: Pagaaral nang Mabuti Learning Competency: [...]
8 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
7 views
Grade 1 AP | Impormasyon Tungkol sa Paaralan | Kulilits
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 AP | Kulilits Topic: Impormasyon Tungkol sa Paaralan [...]
4 views

Page 1 of 136

Leave a Reply