Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ng Salita | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ng Salita | Wikaharian

Second Quarter | Week 2
Third Quarter | Week 2
Fourth Quarter | Week 5

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagsusunod-sunod ng Salita

Learning Competency: Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang alamat/teksto. (F1PN -IIe -2/ F1 -IVb – 2)

You may also like

Grade 4 Science | Square-Foot Vegetable Gardening | Agricoolture
Second Quarter | Week 7 Grade 4 Science | Agricoolture Topic: Square-Foot Vegetable Gardening [...]
7 views
Grade 4 Filipino | Sa Madaling Salita | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Sa Madaling Salita Learning [...]
8 views
Extracurrcular | Lola Basyang: Natalia | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 4 Extracurrcular | Hirayamanawari Topic: Lola Basyang: Natalia Learning [...]
20 views
Grade 1 AP | Tiktaktok at Pikpakbum | Kuwentong Pambata
Second Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Kuwentong Pambata Topic: Tiktaktok at Pikpakbum Learning [...]
13 views
Kindergarten | Alpabetong Filipino | Wikaharian
Second Quarter | Week 4 Kindergarten | Wikaharian Topic: Alpabetong Filipino Learning [...]
8 views
Grade 7 Science | Cell Parts and Functions | K-Hub
Second Quarter | Week 4 Grade 7 Science | K-Hub Topic: Cell Parts and Functions Learning [...]
15 views
Grade 3 Filipino | Jomel at Baut | Alikabuk
Second Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Jomel at Baut Learning Competency: [...]
22 views
Grade 3 Science | Grouping Animals | Sineskwela
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Grouping Animals Learning [...]
17 views
Extracurricular | Ang Kulay Indigo | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 1 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Ang Kulay Indigo Learning Competency:
46 views
Extracurricular | Lola Basyang (Benjamin) | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 1 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Lola Basyang (Benjamin) [...]
19 views
Extracurricular | Kwento ni Lola Basyang: Ang Gwapong Sastre | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 2  Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Lola Basyang
18 views
Extracurricular | Lumang Tanghalan | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 1 | Week 3 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Lumang Tanghalan [...]
17 views

Page 1 of 224