Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian

Fourth Quarter | Week 5

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto

Learning Competency: Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas, gamit ng malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang paksa o isyu. (F1KM-IIIj)

You may also like

Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
12 views
Grade 6 Science | Milky Way And Galaxies | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Milky Way And Galaxies Learning [...]
14 views
Grade 6 AP | Padayon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Padayon Learning Competency: Nasusuri [...]
8 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
4 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
5 views
Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
7 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
3 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 2 | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and Telling Sentences [...]
21 views
ALS | Quisina | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Quisina Learning Competency:
0 views
Grade 8 Science | Ecosystems | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Puno ng Buhay Topic: Ecosystems Learning Competency: [...]
4 views
Grade 1 AP | Kalinisan: Pagtatapon sa wastong lugar | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic:  Kalinisan: Pagtatapon sa wastong [...]
10 views
Kindergarten | Solving Simple Problems | Mathinik
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Mathtinik Topic: Solving Simple Problems Learning [...]
6 views
12395

Page 1 of 95