Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago | Wikaharian

First Quarter | Week 7
Second Quarter | Week 7

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago

Learning Competency: Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa tulong ng mga larawan at pamatnubay na tanong (F1PN -IIf – 8)

You may also like

Grade 1 English | Simple Sentences | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 4 | Week 6 | Week 7 Fourth Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, [...]
15 views
Grade 1 English | Sequence of Events Part 1 | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Sequence of Events Part 1 [...]
3 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Pananong Learning [...]
12 views
Grade 1 English | Polite Expressions | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Polite Expressions [...]
16 views
Grade 1 Filipino | Mga Produktong Filipino | Wikaharian
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Produktong Filipino Learning [...]
25 views
Grade 1 English | Ten Friends | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Story: Ten Friends [...]
14 views
Grade 1 Math | Patterns Around Us | Mathdali
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Math | Mathdali Topic: Patterns Around Us Learning [...]
14 views
Grade 1 English | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Cause and [...]
23 views
Grade 1 Filipino | Si Nina sa Bayan ng Daldalina | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Si Nina sa Bayan ng Daldalina [...]
23 views
Grade 1 Araling Panlipunan | Pag-aaral nag Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Araling Panlipunan | ATBP Topic: Pag-aaral nag Mabuti Learning [...]
12 views
Grade 1 AP | Pag-aaral ng Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 Araling Panlipunan | ATBP Topic: Pag-aaral ng Mabuti [...]
7 views
Grade 1 Filipino | Mga Pantig at Salita | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Pantig at Salita Learning [...]
7 views

Page 3 of 142

Leave a Reply