Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago | Wikaharian

First Quarter | Week 7
Second Quarter | Week 7

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago

Learning Competency: Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa tulong ng mga larawan at pamatnubay na tanong (F1PN -IIf – 8)

You may also like

Grade 1 Math | Telling time to the nearest minute | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 1 Math | Khan Academy Topic: Telling time to the nearest [...]
9 views
Grade 1 Math | Telling time exercise example 2 | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 1 Math | Khan Academy Topic: Telling time exercise [...]
2 views
Grade 1 Math | Telling time exercise example 1 | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 1 Math | Khan Academy Topic: Telling time exercise [...]
2 views
Grade 1 Filipino | Bugtong at mga Babala | Wikaharian
Third Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Bugtong at mga Babala Learning [...]
48 views
Grade 1 Math | Months of the Year | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 Math | Teacher Celine Topic: Months of the Year [...]
15 views
Grade 1 Math | Days of the Week | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 Math | Teacher Celine Topic: Days of the Week Learning [...]
13 views
Grade 1 AP | Ang Malinis na Paligid | ATBP
Third Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: Ang Malinis na Paligid Learning [...]
3 views
Grade 2 Filipino | Wastong Pagpupuno ng Pormularyo o Forms | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Wastong Pagpupuno ng Pormularyo o [...]
13 views
Grade 1 AP | Pagtatapon sa Wastong Lugar | ATBP
Third Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagtatapon sa Wastong Lugar Learning [...]
11 views
Grade 1 Math | Basic Addition | Mathtinik
Third Quarter | Week 7 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Basic Addition Learning [...]
20 views
Grade 1 English | Unlocking of Difficult Words and Phrases | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 2 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Unlocking of [...]
5 views
Grade 1 Filipino | Patinig | Wikaharian
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Patinig Learning Competency:  [...]
19 views

Page 2 of 142

Leave a Reply