Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago | Wikaharian

First Quarter | Week 7
Second Quarter | Week 7

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagbasa sa Kuwento: Si Pilong Patago-tago

Learning Competency: Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa tulong ng mga larawan at pamatnubay na tanong (F1PN -IIf – 8)

You may also like

Grade 9 AP | Kahalagahan ng Ekonomiks | Ekonomiks
First Quarter | Week 1 | Week 2 Second Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 9 [...]
6842 views
Grade 8 Math | Factoring | K-High Math Matters
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 8 Math | K-High Math Matters Topic: Factoring Learning [...]
410 views
Grade 8 Math | Simplifying Algebraic Expressions | K High Math Matters
First Quarter | Week 3 Grade 8 Math | K High Math Matters Topic:  Simplifying Algebraic [...]
345 views
Grade 8 Math | Time Management | K-High Math
First Quarter | Week 4 Grade 8 Math | K High Math Topic: Time Management Learning Cmpetency: [...]
281 views
Grade 8 Math | Rectangular Coordinates | K High Math Matters
First Quarter | Week 5 Grade 8 Math | K High Math Matters Topic: Rectangular Coordinates [...]
301 views
Grade 8 Math | Inequality | K-High Math
First Quarter | Second Quarter | Week 1 | Week 8 Grade 8 Math | K-High Math Topic: Inequality [...]
244 views
Grade 7 TLE | Swine Raising Part 1 | AgriCOOLture
AgriCOOLture This episode focuses on one of the most common animal production which is swine [...]
181 views
Grade 7 TLE | Swine Raising Part 2 | AgriCOOLture
AgriCOOLture This episode discusses on the proper ways of taking care and feeding swine. [...]
177 views
Grade 7 English | Don’t Go Inggo! | Karen’s World
First Quarter | Week Grade 7 English | Karen's World Topic: Don't Go Inggo! Learning [...]
253 views
Grade 7 Math | Exploring Set Concepts | K-High Math
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 7 Math | K-High Math Topic: Exploring Set Concepts [...]
570 views
Grade 6 Math | Multiplying Decimals Mentally | Solved
First Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 6 Math | Solved Topic: Multiplying Decimals Mentally [...]
165 views
Grade 6 Math | Subtraction of Decimals and Decimals from Whole Number | Solved
First Quarter | Week 4 Grade 6 Math | Solved Topic: Subtraction of Decimals and Decimals from [...]
420 views

Page 139 of 142

Leave a Reply