Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 6

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Kailanan ng Pangngalan

Learning Competency:  Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan;kuwento; napakinggang balita (F1WG -IIc – f -2.1)

You may also like

Extracurricular | Sorsogon Part 1 | G Diaries
First Quarter | Week 3  Fourth Quarter | Week 3 Extracurricular | G Diaries Topic: Sorsogon [...]
10 views
Grade 1 AP | Describing a location | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: DESCRIBING A LOCATION Learning [...]
22 views
Grade 2 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 Filipino | Wikaharian [...]
110 views
Extracurricular | Elephants | I Got It
Second Quarter | Week 4 Fourth Quarter | Week 4  Extracurricular | I Got It Topic: Elephants [...]
12 views
Grade 1 English | Shapes and New Words | Ready, Set Read!
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set Read! Topic: Shapes and [...]
23 views
Parent-Teacher Activity Time | Paglikha ng mga Espasyong ligtas sa Pagkatuto | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity [...]
20 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagbibigay ng Suportang Psychosocial | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 | Week 5 Parent-Teacher [...]
15 views
Grade 1 AP | What is your Address? | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: Talking About Addresses Learning [...]
22 views
Grade 1 English | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! [...]
24 views
Parent-Teacher Activity Time | Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity [...]
25 views
Grade 1 AP | Pagsunod sa Utos ng Magulang | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagsunod sa Utos ng Magulang Learning [...]
24 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela [...]
21 views

Page 7 of 167

Leave a Reply