Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 6

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Kailanan ng Pangngalan

Learning Competency:  Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan;kuwento; napakinggang balita (F1WG -IIc – f -2.1)

You may also like

Grade 1 English | Naming Words | Ready, Set, Read!
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! [...]
32 views
Kindergarten | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring may Sanhi at Bunga [...]
38 views
Grade 1 English | Story: Peles’ Tomatoes | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 4 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic:  Story: Peles’ [...]
108 views
Grade 1 Filipino | Pang-ukol: Ng at Ng Mga | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Pang-ukol: Ng at Ng Mga Learning [...]
26 views
Parent-Teacher Activity Time | Epektibong Pagkukuwento (with storytelling demos) | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 3  Parent-Teacher Activity [...]
86 views
Grade 3 Science | Hydroponics | Agricoolture
Second Quarter | Week 8 Fourth Quarter | Week 3  Grade 3 Science | Agricoolture Topic: [...]
20 views
Grade 1 English | Pilo is Hiding | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Pilo is Hiding [...]
163 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 1 | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and [...]
14 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Bantas | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga Bantas Learning [...]
74 views
Extracurricular | Batangas’ Sinaing na Tulingan | Local Legends
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 3 Extracurricular | Local Legends Topic: Batangas’ [...]
25 views
Grade 1 Filipino | Pagbibigay ng Hinuha | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbibigay ng Hinuha Learning [...]
64 views
Grade 1 AP | Do you Know the Way to Mang Jose’s? – Listening/ Following A Series of Direction | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Karen's World Topic: Listening/ Following A Series of [...]
24 views

Page 6 of 167

Leave a Reply