Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 6

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Kailanan ng Pangngalan

Learning Competency:  Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan;kuwento; napakinggang balita (F1WG -IIc – f -2.1)

You may also like

Grade 9 Math | Conic Section: Parabola | Numberbender
First Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 9 Math | Numberbender Topic:  Conic Section: Parabola [...]
21 views
Grade 1 English | Predicting the Ending | Ready, Set, Read!
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! [...]
20 views
Grade 1 English | Changing the Ending | Ready, Set, Read!
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: [...]
11 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto [...]
30 views
Extracurricular | Ferdie Cacnio: Brass Sculptor | Local Legends
Second Quarter | Week 1 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | Local Legends Topic: Ferdie [...]
8 views
Grade 1 English | Naming Words | Ready, Set, Read!
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! [...]
26 views
Kindergarten | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring may Sanhi at Bunga [...]
28 views
Grade 1 English | Story: Peles’ Tomatoes | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 4 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic:  Story: Peles’ [...]
100 views
Grade 1 Filipino | Pang-ukol: Ng at Ng Mga | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Pang-ukol: Ng at Ng Mga Learning [...]
24 views
Parent-Teacher Activity Time | Epektibong Pagkukuwento (with storytelling demos) | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 3  Parent-Teacher Activity [...]
77 views
Grade 1 English | Pilo is Hiding | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Pilo is Hiding [...]
154 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 1 | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and [...]
13 views

Page 5 of 165

Leave a Reply