Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 6

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Kailanan ng Pangngalan

Learning Competency:  Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan;kuwento; napakinggang balita (F1WG -IIc – f -2.1)

You may also like

Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian  Topic: Salitang Pananong Learning [...]
23 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Salitang Naglalarawan | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Ang mga Salitang Naglalarawan [...]
28 views
Grade 1 AP | Health is Wealth | Health is Wealth
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 AP | Health is Wealth Topic: Health is Wealth Learning [...]
12 views
Grade 9 Math | Conic Section: Parabola | Numberbender
First Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 9 Math | Numberbender Topic:  Conic Section: Parabola [...]
18 views
Grade 1 English | Predicting the Ending | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Predicting the [...]
17 views
Grade 1 English | Changing the Ending | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Changing the Ending Learning [...]
6 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto [...]
24 views
Grade 1 English | Naming Words | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Naming Words [...]
23 views
Kindergarten | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring may Sanhi at Bunga [...]
17 views
Grade 1 English | Story: Peles’ Tomatoes | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 4 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic:  Story: Peles’ [...]
66 views
Grade 1 Filipino | Pang-ukol: Ng at Ng Mga | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Pang-ukol: Ng at Ng Mga Learning [...]
21 views
Grade 1 English | Pilo is Hiding | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Pilo is Hiding [...]
128 views

Page 3 of 151

Leave a Reply