Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 6

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Kailanan ng Pangngalan

Learning Competency:  Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan;kuwento; napakinggang balita (F1WG -IIc – f -2.1)

You may also like

Grade 1 Filipino | Ang mga Bantas | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga Bantas Learning [...]
45 views
Grade 1 Filipino | Pagbibigay ng Hinuha | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbibigay ng Hinuha Learning [...]
50 views
Grade 1 AP | Do you Know the Way to Mang Jose’s? – Listening/ Following A Series of Direction | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Karen's World Topic: Listening/ Following A Series of [...]
17 views
Grade 1 AP | Describing a location | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: DESCRIBING A LOCATION Learning [...]
12 views
Grade 1 English | Shapes and New Words | Ready, Set Read!
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set Read! Topic: Shapes and [...]
13 views
Grade 1 AP | What is your Address? | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: Talking About Addresses Learning [...]
10 views
Grade 1 English | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! [...]
20 views
Grade 1 AP | Pagsunod sa Utos ng Magulang | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagsunod sa Utos ng Magulang Learning [...]
15 views
Grade 1 AP | Pagtulong sa Kapwa | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagtulong sa Kapwa Learning [...]
1 views
Grade 1 Filipino | Paggamit ng Malaking Titik | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic : Paggamit ng Malaking Titik Learning [...]
6 views
Grade 1 Filipino | Ako, Ikaw, at Siya | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ako, Ikaw, at Siya Learning [...]
13 views
Grade 1 AP | Pagiging Responsible | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagiging Responsible Learning [...]
2 views

Page 3 of 148

Leave a Reply