Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 6

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Kailanan ng Pangngalan

Learning Competency:  Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan;kuwento; napakinggang balita (F1WG -IIc – f -2.1)

You may also like

Grade 1 English | Using the 1st Person – I Can | Epol Apple
Second Quarter | Week 1 Grade 1 English | Epol Apple Topic:  Using the 1st Person - I Can [...]
0 views
Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
4 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
13 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 2 | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and Telling Sentences [...]
90 views
Grade 1 AP | Kalinisan: Pagtatapon sa wastong lugar | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic:  Kalinisan: Pagtatapon sa wastong [...]
32 views
Grade 1 English | Narrator | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Narrator Learning [...]
26 views
Grade 1 AP | Disiplina | ATBP
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: This episode teaches the value of discipline [...]
18 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
60 views
Grade 1 AP | Kahalagahan ng Kalinisan | ATBP
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 Araling Palipunan | ATBP Topic: Kahalagahan ng Kalinisan [...]
9 views
Grade 1 AP | Si Emang Engkantada | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 AP |  Kuwentong Pambata Topic: Si Emang Engkantada Learning [...]
15 views
Grade 1 AP | Ang Pambihirang Sombrero | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 AP |  Kuwentong Pambata Topic: Ang Pambihirang Sumbrero [...]
40 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtaya Learning Competency: [...]
38 views

Page 2 of 151

Leave a Reply