Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 6

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Kailanan ng Pangngalan

Learning Competency:  Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan;kuwento; napakinggang balita (F1WG -IIc – f -2.1)

You may also like

Grade 4 Math | Numbers Up to 100 000 | MathDali
First Quarter | Week 1 Grade 4 Math | MathDali Topic: Numbers UP TO 100 000 Learning [...]
495 views
Grade 4 Math | Rounding Off Numbers | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Rounding Offf Numbers  Learning [...]
1267 views
Grade 4 Math | Comparing and Ordering Numbers | MathDali
First Quarter | Week 2 Grade 4 Math | MathDali Topic: Comparing and Ordering Numbers Learning [...]
405 views
Grade 4 Math | Multiplying-By-Two-To-Three-Digit-Numbers | Mathdali
First Quarter | Week 3  Grade 4 Math | Mathdali [...]
328 views
Grade 5 Math | Order of Operations | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Order of Operations Learning [...]
929 views
Grade 7 AP | Ang Batayang Heograpikal ng Pilipinas | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 Grade 7 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Batayang [...]
1340 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4  Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan [...]
13028 views
Grade 3 Filipino | Pareho at Baliktad | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 7 Second Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Alikabuk [...]
384 views
Grade 1 English | Rhyme Time |  Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 7 Third Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 Grade 1 English | [...]
667 views
Grade 3 Science | Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 Science | Sineskwela Topic:Matter Learning [...]
491 views
Grade 3 Science | Properties of Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 3 SCIENCE Topic: Properties of Matter Learning [...]
996 views
Grade 3 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 2 | Week 4 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
102 views

Page 147 of 148

Leave a Reply