Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Fourth Quarter | Week 4

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Ano ang Salitang Pang-ukol?

Learning Competency: Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol. (F1WG-IVd-f-7)

You may also like

Grade 1 Math | Numeration | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 1 Math | MathTinik Topic: Numeration Learning [...]
576 views
Grade 9 English | Elements of Drama | Carlos’ Blog
First Quarter | Week 2  Second Quarter | Week 5 Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 9 [...]
21 views
Grade 1 English | Significant details from the story | Karen’s World
First Quarter | Week 1 Grade 1 English | Karen's World Topic: Significant details from the [...]
177 views
Grade 1 Math | Place Value | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 1 Math | MathTinik Topic: Place Value Learning [...]
991 views
Grade 5 AP | Ang Unang Tao Sa Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 4 Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5  Araling Panlipunan | [...]
2414 views
Grade 1 English | People who help us every day | Epol Apple
First Quarter | Week 2 | Week 7  Second Quarter | Week 3  Grade 1 English | Epol Apple Topic: [...]
190 views
Grade 1 AP | Mga Pangangailangan ng Tao | Pamana
First Quarter | Week 2 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Mga Pangangailangan ng Tao Learning [...]
703 views
Grade 1 English | Family Members | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Family Members Learning [...]
255 views
ALS | Pagsisimula Ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko
First Quarter | Week 1                                                                          [...]
322 views
Grade 1 AP | Ang Pamilyang Pilipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 7  Second Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 1 AP | Pamana [...]
774 views
Grade 1 English | Rhyme Time |  Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 7 Third Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 Grade 1 English | [...]
898 views
Grade 1 AP | Sino at Ano Ang Filipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 1 AP | Pamana Topic: Sino at Ano ang Filipino Learning [...]
401 views

Page 95 of 96