Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Fourth Quarter | Week 4

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Ano ang Salitang Pang-ukol?

Learning Competency: Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol. (F1WG-IVd-f-7)

You may also like

Grade 1 English | Answering questions about location | Epol Apple
Second Quarter | Week 4 | Week 7 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Answering questions about [...]
51 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Lugar sa Ating Komunidad | Wikaharian
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | [...]
80 views
Grade 1 Filipino | Pagatataya | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagatataya [...]
21 views
Grade 1 Filipino | Pagpapantig | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 1 Fourth Quarter | Week 1 [...]
187 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino [...]
48 views
Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Kailanan ng [...]
38 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod sa mga Pangyayari | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 1 | [...]
212 views
Grade 3 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: [...]
69 views
Grade 1 AP | Superwoman si Inay | Mga Kuwento ni Kuya Jun
Second Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Mga Kuwento ni Kuya Jun Topic: Superwoman si Inay Learning [...]
52 views
Grade 8 Filipino | Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Second Quarter | Week 3 | Week 7 Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
10 views
Grade 1 English | Habitual Present Tense | Karen’s World
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 1 English | Karen's World Topic: Habitual Present Tense [...]
53 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ng Salita | Wikaharian
Second Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | [...]
46 views

Page 86 of 95