Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Fourth Quarter | Week 4

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Ano ang Salitang Pang-ukol?

Learning Competency: Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol. (F1WG-IVd-f-7)

You may also like

Grade 5 Filipino | Storyboard and Animatics | From Lines To Life
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | From Liined To Life Topic: Storyboard and Animatics [...]
10 views
Grade 3 AP | Silang Walang Daan | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Class Project Topic: Silang Walang Daan Learning [...]
3 views
Grade 1 AP | Kahalagahan ng Kalinisan | ATBP
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 Araling Palipunan | ATBP Topic: Kahalagahan ng Kalinisan [...]
7 views
Kindergarten | Numbers | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Numbers Learning [...]
24 views
Kindergarten | Counting Numbers | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Counting Numbers Learning [...]
0 views
Grade 10 English | Sentence Correction Tips – Finding the Error  | Team Lyqa
Fourth Quarter  | Week 7 Grade 10 English | Team Lyqa Topic: Sentence Correction Learning [...]
13 views
Grade 8 Science | Climate Change | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Science |  Puno ng Buhay Topic: Climate Change Learning [...]
2 views
Grade 8 Math | Paggamit ng Probability Rules sa Pagsagot ng Probability | Numberbender
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Math | Numberbender Topic: Paggamit ng Probability Rules sa [...]
17 views
Grade 6 Science | What Is The Solar System? | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Compare the planets of the solar [...]
7 views
Grade 6 AP | Silang Walang Daan | Class Project
Fourth Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Silang Walang Daan Learning [...]
24 views
Grade 4 | Simula ng Pangarap | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 | Ibang Klase Topic: Sino Ako Learning Competency: Nasusuri ang [...]
13 views
Grade 4 English | Introduction to Journal Writing | Gab to Go
First Quarter | Week 7 Grade 4 English | Gab to Go Topic: Introduction Journal Writing Learning [...]
21 views

Page 4 of 96