Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Fourth Quarter | Week 4

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Ano ang Salitang Pang-ukol?

Learning Competency: Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol. (F1WG-IVd-f-7)

You may also like

Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
23 views
Grade 1 AP | Disiplina | ATBP
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: This episode teaches the value of discipline [...]
18 views
Kindergarten Math | Basic Addition | MathTinik
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten Math | MathTinik Topic: Basic Addition Learning [...]
17 views
Grade 10 AP | Boses ng Kabataan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Boses ng Kabataan Learning [...]
4 views
Grade 4 Science | Uses of Heat and Energy | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Uses of Heat and Energy Learning [...]
24 views
Extracurricular | Amang Pintor Blood Painter | Local Legends
Fourth Quarter | Week 6 | Week 7 Extracurricular | Local Legends Topic: Amang Pintor Blood [...]
12 views
Grade 9 Science | Electricity and Chemical Change | Constel
First Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Electricity and Chemical Change [...]
6 views
Grade 9 Filipino | Sexuality Responsible Parenthood and Development | Kuwentong Kartero
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Kuwentong Kartero Topic: Sexuality Responsible [...]
8 views
Grade 7 Science | Eclipse and Solar System | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Science | Sineskwela Topic: Eclipse and Solar System Learning [...]
16 views
Grade 7 Math | Interpreting the Center and the Spread of the Distribution | Numberbender
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Interpreting the Center and the [...]
12 views
Grade 7 Filipino | The Giver | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Filipino | Team Lyqa Topic: The Giver Learning [...]
6 views
Grade 5 Math | Probability with Cards | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Team Lyqa Topic: Probability with Cards Learning [...]
24 views

Page 3 of 96