Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 1 | Ready, Set, Read!

Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 1 | Ready, Set, Read!

Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 | Week 7

Grade 1 EnglishReady, Set, Read!

Topic: Asking and Telling Sentences

Learning Competency: Use/Respond appropriately to polite expressions: greetings, leave takings, expressing gratitude and apology, asking permission, offering help.(EN1OL-IIIa-e- 1.5 )

You may also like

Grade 1 English | Significant details from the story | Karen’s World
First Quarter | Week 1 Grade 1 English | Karen's World Topic: Significant details from the [...]
177 views
Grade 1 Math | Place Value | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 1 Math | MathTinik Topic: Place Value Learning [...]
991 views
Grade 5 AP | Ang Unang Tao Sa Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 4 Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5  Araling Panlipunan | [...]
2414 views
Grade 1 English | People who help us every day | Epol Apple
First Quarter | Week 2 | Week 7  Second Quarter | Week 3  Grade 1 English | Epol Apple Topic: [...]
190 views
Grade 1 AP | Mga Pangangailangan ng Tao | Pamana
First Quarter | Week 2 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Mga Pangangailangan ng Tao Learning [...]
703 views
Grade 1 English | Family Members | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Family Members Learning [...]
255 views
ALS | Pagsisimula Ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko
First Quarter | Week 1                                                                          [...]
322 views
Grade 1 AP | Ang Pamilyang Pilipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 7  Second Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 1 AP | Pamana [...]
774 views
Grade 1 English | Rhyme Time |  Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 7 Third Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 Grade 1 English | [...]
898 views
Grade 1 AP | Sino at Ano Ang Filipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 1 AP | Pamana Topic: Sino at Ano ang Filipino Learning [...]
401 views
Grade 1 Filipino | Kuro-kuro Ko | Alikabuk
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pagbasa / Pagsasalita – Pagsusulat Ng Sariling Karanasan [...]
1013 views
1939495

Page 95 of 95